Poze-Site-Proiect

DESPRE PROIECT

CONSTRUIRE HALA SI ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE

MASTERTON PRINT SRL implementează, în perioada 01.06.2016 și 31.05.2021 proiectul “ CONSTRUIRE HALA SI ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE”, cod SMIS 105251, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 14.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice si Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. Perioada de implementare a Proiectului este de 60 luni, respectiv între data 01.06.2016 și data 31.05.2021 aceasta cuprinzând, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului este de consolidare a pozitiei pe piata locala si regionala a Masterton Print SRL în domeniul finisarii materialelor textile.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. Cresterea indicatorului de volum pentru serviciile de imprimare a materialelor textile si extinderea gamei de servicii. In prezent capacitatea de imprimare este de 9.853 /an.

2. Construirea si dotarea unui spatiu pentru desfasurarea activitatilor de imprimare a materialelor textile in conditii optime de maxima eficienta si siguranta in exploatare (249,75 mp).

3. Cresterea numarului mediu de salariati cu 3 fata de numarul mediu înregistrat la finalul exercitiului financiar 2016 (2 angajati).

REZULTATELE PROIECTULUI

  1. Obtinerea unei capacitati totala de imprimare de aprox 26.653 buc/an.
  2. Spatiu nou si dotat pentru desfasurarea activitatilor de imprimare a materialelor textile in suprafata de 249,75 mp.
  3. Numarul mediu de salariati total – 5.

LOCATIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Investitia se va amplasa pe terenul cu suprafata de 1.080,00mp care se afla in intravilanul municipiului Arad, pe strada Pacii nr. 15, judetul Arad, nr. cadastral 317758. Asupra imobilului S.C. Masterton Print S.R.L. are drept de superficie, conform Contractului de Constituire a Dreptului de Superficie, nr. 2161 din data 27.04.2016 incheiat pe o perioada de 15 ani

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.279.293,29 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 991.829,72 lei, unde 674.444,21 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 119.019,57 lei reprezintă finanţare din bugetul naţional.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la MASTERTON PRINT SRL, cu sediul în Municipiul Arad, Str. Poetului, nr. 9, Județul Arad, telefon: 0745.050.902, e-mail: alina.bolos@gmail.com, persoana de contact: Alina-Ioana Bolos.

Poze-Site-Proiect2